Yağ Alma (temizleme)
   Yağ alma, kaplanacak olan metalin yüzeyinin verimli kaplama için temizlemesidir. En yaygın kullanılan yağ alma yöntemleri; 
     
  1.Alkali sıcak yağ alma: İlgili metalin temizleme banyosuna yatırılıp kaynama noktasına kadar ısıtılması ile gerçekleşir. Kir parçalarının, yağ, gresyağ ve bazı katı metal parçalarının arındırılmasında etkilidir.

 2.Elektrolitik yağ alma: Hazırlanan çözeltiden elektrik akımı geçirilir ve kaplanacak olan metal anot ve katot olarak kullanılır.

 Sıcak yağ alma ve Elektrolitik yağ alma kimyasallarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.